Elipsa sp. z o.o.

ul. Toszecka 25B
44-102 Gliwice

tel.: +48 609 110 551

NIP: 6312470606
REGON: 240170035

KRS 0000242335 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy

Kapitał założycielski: 1.000.000,00 zł