Elipsa sp. z o.o.

ul. Kolberga 48D
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 270-45-11
fax: +48 32 270-45-12

NIP: 6312470606
REGON: 240170035

KRS 0000242335 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy

Kapitał założycielski: 1.000.000,00 zł