Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji w zakresie projektowania, wykonawstwa i serwisu instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, instalacji niskoprądowych oraz automatyki.

Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie gwarantują profesjonalną obsługę inwestycji na każdym jej etapie, wykonujemy:

 • projekty
 • kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot,
 • specyfikacje techniczne wykonania robot,
 • weryfikacje projektów,
 • nadzory autorskie i techniczne.

Zakres naszych usług obejmuje projekty, wykonawstwo, obsługę i serwis:

 • instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne nn,
 • stacji transformatorowych,
 • przyłączy elektrycznych,
 • lini kablowych ziemnych i napowietrznych nn i SN,
 • instalacji odgromowych budynków.

instalacji słaboprądowych:

 • oklablowanie strukturalne pionowe i poziome,
 • sieci telefoniczne światłowodowe,
 • instalacje CCTV,
 • instalacje DSO,
 • instalacje SAP/SSP,
 • instalacje kontroli dostępu,
 • instalacje SwiN.

Wykonujemy również pomiary, badania odbiorcze i okresowe :

 • pomiary rezystancji izolacji
 • pomiary rezystancji I impedencji pętli zwarcia
 • badanie wyłączników różnicowo-prądowych
 • pomiary przewidywanego prądu zwarcia linii
 • pomiary mocy, prądów I napięć, poboru energii,
 • badania obciążeń linii zasilających,
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych I połączeń wyrównawczych
 • pomiary współczynnika mocy cos
 • pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu,
 • badanie ochronników przepięciowych
 • ustalenie kolejności wirowania faz,
 • pomiary prądów upływu,
 • badania skuteczności ochrony oraz szybkiego wyłączenia.