Elipsa od wielu lat oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie obsługi nieruchomości biurowych, produkcyjnych, obiektów użyteczności publicznej, bez względu na stopień ich zaawansowania technicznego.

Naszym fundamentem jest długoletnie doświadczenie oraz znajomość standardów branżowych. Profesjonalny zespół, składający się z doświadczonych, licencjonowanych zarządców , administratorów oraz techników zaproponuje i wdroży najodpowiedniejszy dla Państwa wariant.

Jesteśmy przekonani, że świadcząc kompleksowe usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz utrzymania technicznego nieruchomości możemy przejąć odpowiedzialność za całą nieruchomość i zagwarantować Państwu jej sprawne, bezpieczne funkcjonowanie.

Bezpośredni kontakt z klientem oraz odpowiedzialny za nieruchomość konkretny zespół ludzi gwarantuje pełną odpowiedzialność i dobry kontakt z użytkownikami nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomością we wszystkich jej aspektach opieramy na długoletnim doświadczeniu, znajomości przepisów i rozwiązań branżowych.

Gwarantujemy właścicielom i użytkownikom nieruchomości bezpieczeństwo:

  • obsługiwane przez nas nieruchomości spełniają wszystkie wymogi określone prawem budowlanym i innymi przepisami
  • minimalizujemy ryzyko wystąpienia awarii.