Projektuje się budynek usługowo-biurowy.

Planowany obiekt zlokalizowany będzie w miejscu dwóch istniejących budynków zlokalizowanych przy ulicy Traugutta o numerach 2, 4 i 4 A.

Planowane jest wykonanie kondygnacji podziemnej, w której zlokalizowany ma być parking dla samochodów osobowych.

Powierzchnia GLA Biur: 3 506 m2
Powierzchnia GLA Usług: 1 067 m2
Projektant: Proco